Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van 123Coloring, gevestigd op https://123coloring.com.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat je deze voorwaarden accepteert. Blijf https://123coloring.com niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement en Disclaimer Notice en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw”, “Je”, “Jou” en “Jouw” verwijst naar jou, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich houdt aan de voorwaarden van het Bedrijf. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst naar zowel de Klant als onszelf.

Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de genoemde diensten van de Onderneming, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van de Verenigde Staten. Elk gebruik van bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en verwijzen dus naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door https://123coloring.com te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van https://123coloring.com.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om bij elk bezoek de gegevens van de gebruiker op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Sommige van onze affiliate/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn https://123coloring.com en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op https://123coloring.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je kunt toegang krijgen tot dit van https://123coloring.com voor je eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden worden gesteld.
Dat mag niet:

 • Herpublicatie van materiaal van https://123coloring.com
 • Verkoop, verhuur of sublicentie van materiaal van https://123coloring.com
 • Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van https://123coloring.com
 • Herdistributeren van inhoud van https://123coloring.com

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. https://123coloring.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt Reacties niet voordat ze op de website staan. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van https://123coloring.com,its agenten en/of filialen. Reacties weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die hun opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is https://123coloring.com niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de Opmerkingen op deze website.

https://123coloring.com behoudt zich het recht voor alle Reacties te controleren en alle Reacties te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

Je garandeert en verklaart dat:

 • Je het recht hebt om de commentaren op onze website te plaatsen en beschikt over alle nodige licenties en toestemmingen om dit te doen;
 • De commentaren maken geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
 • De commentaren geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy bevatten.
 • De opmerkingen niet zullen worden gebruikt om zaken of gewoonten te vragen of te bevorderen of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

Je verleent https://123coloring.com hierbij een niet-exclusieve licentie om jouw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen toestemming te geven om jouw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze content

Elke website mag naar onze inhoud linken zonder voorafgaande toestemming. Wij accepteren echter GEEN hotlinking;

Hotlinking, in de context van webontwikkeling en digitale media, verwijst naar de praktijk van het rechtstreeks linken naar de gehoste bestanden van een website (zoals afbeeldingen, video’s of andere soorten media) vanaf een andere site. Dit gebeurt meestal door een directe URL naar het gehoste bestand op te nemen in de code van de linkende site. Hoewel dit een efficiënte methode lijkt om inhoud te delen, kan het leiden tot potentiële problemen zoals diefstal van bandbreedte, omdat elke keer dat de linkende site wordt bezocht, het bestand met de hotlink van de server van de oorspronkelijke host wordt geladen, waardoor de bandbreedte van de host wordt verbruikt.

Hoewel we het gebruik van hyperlinks naar onze kleurplaten en andere artikels aanmoedigen, verzoeken we vriendelijk geen directe hyperlinks naar de kleurplaten zelf te maken. Maak in plaats daarvan links naar de specifieke pagina of categorie waar de kleurplaten zich bevinden.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag je geen frames maken rond onze webpagina’s die de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website op enigerlei wijze wijzigen.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van jouw website. Je gaat ermee akkoord ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op jouw Website verschijnen. Er mogen geen links verschijnen op websites die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op of anderszins een inbreuk vormen op de rechten van derden, of de inbreuk of andere schending daarvan bepleiten.

Jouw privacy

Lees het privacybeleid.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om jou te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. Je stemt ermee in alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkingbeleid te allen tijde te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan en je te houden aan deze linkvoorwaarden.

Verwijdering van links van onze website

Indien je een link op onze Website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het je vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht dit te doen of direct hierop te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet; noch beloven wij dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of jouw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;
 • onze of jouw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 • onze of jouw aansprakelijkheid beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • onze of jouw aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijke recht niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) regelen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis zijn, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.