Copyright en licenties

Op deze pagina staat de informatie over copyright (auteursrecht) en licenties voor deze website.

CC BY-NC 4.0 afbeeldingen

De meeste kleurplaten op deze website hebben een licentie onder Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal (CC BY-NC 4.0). Je bent vrij om deze beelden te gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder persoonlijk, educatief, redactioneel of niet-commercieel gebruik zonder enige bijbehorende kosten. Als je ervoor kiest om deze kleurplaten te verspreiden, is naamsvermelding verplicht!

Auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen

Sommige kleurplaten op 123coloring vallen mogelijk onder auteursrecht van derden. Deze kleurplaten bevatten handelsmerken, cartoons, of personages die eigendom zijn van de respectieve houders van intellectueel eigendom. Deze kleurplaten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke of educatieve doeleinden. Elke vorm van verspreiding is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van de rechtmatige eigenaars.

Takedown & DMCA-beleid

Wij handhaven de intellectuele eigendomsrechten van alle partijen. Als je denkt dat materiaal op deze website jouw auteursrecht of handelsmerk schendt, verzoeken wij om een kennisgeving van de vermeende schending te te sturen naar info@123coloring.com, inclusief de volgende gegevens:

  • Een fysieke of digitale handtekening.
  • Een specificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk (of merk) dat volgens jou is geschonden, of indien het meerdere werken betreft, een lijst die deze werken weergeeft.
  • Gedetailleerde identificatie van het vermeende inbreukmakende materiaal, zodat wij het precies kunnen lokaliseren.
  • Voldoende contactgegevens, waaronder naam, postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres.
  • Een verklaring waarin je te goeder trouw aangeeft dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn of haar agent of de wet.
  • Een bevestiging dat de informatie die je in de kennisgeving hebt verstrekt juist is.
  • Een verklaring, op straffe van meineed, dat je gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

Indien de rechten van de auteursrechthebbende voortvloeien uit de wetten van een ander land dan de Verenigde Staten, gelieve het land te vermelden.

Aanvullende informatie over hyperlinking

Wij appreciëren en moedigen aan om hyperlinks naar onze kleurplaten en andere inhoud te plaatsen. Niettemin verzoeken wij om hyperlinks te vermijden die rechtstreeks naar de kleurplaten linken. In plaats daarvan adviseren wij om te linken naar de webpagina of categorie waar deze kleurplaten te vinden zijn.